Välkommen till förskolan Flätan!

Flätan är en Waldorfförskola med cirka 20 barn som drivs av en föräldraförening. Flätan är belägen i det lilla gula slottet på Tunavägen 5 (nära stationen) i Järna. Där bedriver vi en förskoleverksamhet för alla barn mellan 3-7 år, och där 6-årsverksamheten är inkluderad i verksamheten.

Om du vill ställa ditt barn i kö på Flätan kan du använda dig av vårt ansökningsformulär!