Välkommen till förskolan Flätan!

Flätan är en Waldorfförskola med cirka 20 barn som drivs av en föräldraförening.

Flätan är belägen i det lilla gula slottet på Tunavägen 5 nära stationen i Järna. Där bedriver vi en förskoleverksamhet för alla barn mellan 2-6 år.

Om du vill ställa ditt barn i kö på Flätan kan du använda dig av vårt ansökningsformulär!