Välkommen till Waldorfförskolan Flätan i Järna

Öppettider 6:30-18:30

Vår Pedagogiska strävan ligger i att stimulera barnens naturliga förmåga till efterhärmning, genom att sysselsätta oss med meningsfyllda göromål förankrade i det vardagliga livet. Vi värnar därför om att miljön och stämningen är så hemlik som möjligt.

I den miljön bakar vi bröd, tillreder biodynamisk och vegetarisk mat från grunden, städar, syr, stryker, kardar och spinner ull, snickrar, planterar, krattar löv och skottar snö. Det pedagogiska syfte är att barnen ska uppleva det elementära i dessa arbetsprocesser samt att ge dem vuxna förebilder, för härmning och inspiration till egna lekar.

Att delta i matlagningen och att omges av naturmaterial som alla har sina egna dofter, klanger och känslokvaliteter stimulerar och vårdar barnets sinnesupplevelser.

Genom arbetet och leken tar barnet sin kropp i besittning och får möjligheter att lära känna livet på ett lekfullt sätt.

Det är grundläggande inom Waldorfförskolpedagogiken att värna barndomen och barnets livskrafter medan ett mera intellektuellt lärande vidtar vid ca. 6 år, när barnet börjar blir skolmoget.

Vår pedagogik formas utifrån olika rytmer:

Årsrytmen; barnen upplever de växlande årstiderna genom utsmyckning, val av sagor, dockspel, sånglekar samt firande av olika årstidsfester.

Veckorytmen; varje dag har sin aktivitet såsom bakning, målning, tovning och eurytmi.

Dygnsrytmen; växlar mellan barnens fria lek och sånglekar samt sagostund och en gemensam samling där pedagogen är den givande och ledande.

I den rytmiska upprepningen ligger en struktur som ger barnet trygghet och förtroende för världen. Igenkännandet ger barnet lugn och glädje vilket verkar livgivande i barnets utveckling.

Förskolan Flätan

Kontakta oss

Förskolan Flätan
Tunavägen 5
153 30 JÄRNA

073 049 23 60
lekskolanflaetan@gmail.com